Om Setskoglandhandelsmuseum

Huset ble bygget i 1871 og ombygget i 1916. Det har vært i privat eie siden 1962. Butikken ble etablert som Setskog Spareforening i 1871 av bygdas bønder. Dette selskapet gikk konkurs i 1934 i de vanskelige 30-årene. Huset ble da kjøpt av et nytt selskap AS Foreningen. Ny eier av butikken ble Ove Holter-Hovind fra Fetsund. Han døde ganske ung i 1943 av sykdom. Forretningen ble så kjøpt av min far Trygve Jahre og drevet frem til 1976 ved hans pensjonering. I de neste 20 år var deler av lokalene leid ut til postkontor. Etter to års gjenoppbygging med originalt interiør ble butikken åpnet som museum i år 2000. Det er privat finansiert og drevet. De første syv årene va r en venneforening aktive deltakere i driften av museet.